Halle heeft WhatsApp Groepen Buurtpreventie

Halle heeft nu ook WhatsApp Groepen Buurtpreventie! Daarmee is één van de zogenoemde speerpunten uit het in december 2017 gepresenteerde Dorpsplan verwezenlijkt. Een groep Hallenaren ging voortvarend en met veel enthousiasme aan de slag om dit handen en voeten te geven. Daarbij heeft Erna Scheffer met volle inzet de groep geadviseerd, ondersteund en verder geholpen. Erna, coördinator van de Buurtwacht Wolfersveen, heeft inmiddels jarenlange ervaring met het opzetten en begeleiden van WhatsApp preventie groepen. Ook wijkagent Wouter Pol en gebiedsambtenaar Jeanne Wissink hebben hun steentje bijgedragen. Daarmee zijn de Halse groepen een feit.
De WhatsApp Buurtpreventie is een steeds populairder middel om een buurt socialer en veiliger te maken als het gaat om kleine criminaliteit en het oog houden voor elkaar. De WhatsApp Buurtpreventie richt zich op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde straat, wijk, buurt of dorp. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht.
 
In Halle zijn er nu 5 groepen. Twee in het Dorp en in Halle-Heide, Halle-Nijman en de Meuhoek elk één. Deze 5 groepen staan door middel van beheerders (en daarboven een coördinator) met elkaar in contact om ook verdachte situaties elders in het dorp of het buitengebied onder de aandacht te brengen. Inmiddels hebben al honderden dorpsgenoten zich als deelnemer aangemeld bij één van de deze groepen.
De gemeente heeft de betreffende speciale Bronckhorster borden geplaatst bij een aantal toegangswegen.
 
Bent u ook geïnteresseerd, woont of werkt u in Halle en bent u 18 jaar of ouder, dan kunt u zich als deelnemer aanmelden. Ga om te weten hoe en waar en voor verdere informatie naar de Facebooksite Buurtpreventie Halle: www.facebook.com/groups/551801488535327
U kunt ook een WhatsApp bericht met uw naam, adres en telefoonnummer sturen naar 0625064004 en u wordt toegevoegd aan de Buurtpreventie-app, nadat u akkoord gegeven heeft voor de eenvoudige "spelregels" die u dan toegestuurd krijgt.
 

 
Speerpunten WhatsApp-groep buurtpreventie.
 
Het doel van een WhatsApp-groep is het zorgen voor meer ogen en oren in de buurt. Het biedt de mogelijkheid om verdachte omstandigheden, in de eigen woonomgeving, met elkaar te delen via berichtjes.
 
Huidige situatie:
Veel kleine kernen in de gemeente Bronckhorst hebben een WhatsApp-groep buurtpreventie. Halle heeft zo'n groep (nog) niet.
 
Gewenste situatie:
De oprichting van een WhatsApp-groep buurtpreventie in Halle.
 
Aanbevelingen (Uitvoering, acties, maatregelen):
- Een beheerder / coördinator die vertrouwd is met het adequaat omgaan met moderne sociale media aanzoeken/aanstellen om uitvoering te gaan geven aan het initiatief.
- De beheerder / coördinator oriënteert zich op de website van de gemeente: www.bronckhorst.nl/buurtpreventie.
- De beheerder / coördinator benadert potentiële deelnemers (buurtgenoten) teneinde hen te animeren om te gaan deelnemen.
- De beheerder / coördinator legt contact met de wijkagent en de gemeente.
- Het verzorgen in samenspraak met de wijkagent van een voorlichtingsbijeenkomst.
- Het leggen van contacten met de coördinatoren buurtpreventie van Zelhem en Wolfersveen (i.v.m. "best practices").