Vervolg onderzoek en gesprekken woonbehoefte Halle


Op basis van de laatste bewonersavond (zie bijgaande presentatie) hebben enkele vervolgacties plaats gevonden. Vanuit de verschillende groepen die aangegeven hebben ook echt te willen verhuizen, hebben enkele jongeren het initiatief genomen om te gaan onderzoeken of er betaalbare woonmogelijkheden in Halle zijn te realiseren. ProWonen en de gemeente zijn met deze jongeren in gesprek over mogelijke oplossingen. Daarnaast hebben er door de gemeente drie 1-op-1 gesprekken plaats gevonden over individuele woonwensen. Mochten er naast de jongeren ook nog andere woningbouwinitiatieven gaan ontstaat, dan kunnen deze ingediend worden bij de gemeente. Over de wijze waarop en waar ze aan moeten voldoen, is meer informatie te vinden op de websitie van de gemeente:

https://www.bronckhorst.nl/home/ruimte-voor-wonen_46430/

 

Klik op de afbeelding om de complete presentatie te bekijken