Heel Halle Plant & Zaait
Voortkomend uit het Dorpsplan Halle zijn diverse werkgroepen bezig gestalte te geven aan hun speerpunten om Halle en omgeving leefbaar te houden en te versterken voor de toekomst.
Bij leefbaar houden van stad of dorp denkt men vaak aan voorzieningen in de bebouwde kom zelf. Echter niet te onderschatten is het buitengebied en de invloed daarvan. Dit gaat verder dan alleen de directe omgeving van Halle schoon en mooi houden. Naast het belang van het buitengebied als agrarisch gebied zijn er natuurlijk de recreatie en de natuur in zijn algemeen die daar een plek vinden.
Een van de onderwerpen die de werkgroep buitengebied aangaat is het verdwijnen van landschapselementen die van belang zijn voor de biodiversiteit en dus voor de mens. Ook de aantrekkingskracht van een gebied voor recreatie van de lokale bewoners en het toerisme staat en valt met de aanwezige natuurlijke landschapselementen van een gebied. De Werkgroep Buitengebied wil graag de grondeigenaren in het buitengebied van Halle enthousiasmeren om mooie landschapselementen aan te planten.
Een van de middelen die de Werkgroep hanteert is het onder de aandacht brengen van subsidiemogelijkheden. Dit o.a. voor de aanplant van een forse vrij uitgroeiende haag, hoogstam boomgaard, houtsingel etc.
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het inzaaien van bermen en akerranden (geweldig voor de patrijs bijvoorbeeld), en onder bepaalde voorwaarden de aanleg van een poel .
Als spreker en ter zake kundige komt de heer Wilfried Berendsen van de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt om ons van extra informatie te voorzien en om vragen te beantwoorden.
De Werkgroep Buitengebied heeft ook, in samenwerking met de gemeente Bronckhorst, de mogelijkheid om bloem,- en kruidenrijke bermen en randen in te zaaien. Hartstikke mooi en daarbij goed voor de bijen en vlinders.
Deze mogelijkheden biedt voor alle Hallenaren; boeren, burgers, en buitenlui mooie kansen om te helpen met de ontwikkeling en het verfraaien van het buitengebied.
Om een en ander bij een breder publiek onder de aandacht te brengen is er op maandag 19 november een informatiebijeenkomst georganiseerd in het Heidehuus in Halle-Heide. Inloop vanaf 19.30 uur en start avond 19.45 uur.
Samen maken we Halle mooier. We hopen u de 19e te ontmoeten. Graag tot dan.