Hondenpoep- en zwerfafvalcontainers in Halle

Om Halle een leefbaar dorp te houden en deze leefbaarheid zelfs te verbeteren zijn er diverse werkgroepen van vrijwilligers actief, voortgekomen uit het Dorpsplan. Alle meldingen en idee├źn die door de bewoners worden aangedragen bij de diverse werkgroepen worden serieus onderzocht en waar mogelijk word tot uitvoering overgegaan. Werkgroep buitengebied Halle werkt nu samen met Gemeente Bronckhorst aan Hondenpoep/zwerfafval containers op twee locaties net buiten de dorpskern.
Na melding van inwoners is er een inventarisatie geweest om uit te zoeken waar de meeste overlast ontstond door uitlaten van honden. Het bleekt dat er twee populaire hondenuitlaat plekken zijn waar overlast ontstaat door het niet opruimen van uitwerpselen.
Om hier op een eenvoudige wijze wat aan te kunnen doen waarbij de verantwoording bij de Hallenaren zelf komt te liggen is er bekeken of de faciliteiten beschikbaar kunnen worden gesteld aan de hondenbezitters om dit ter plekke te kunnen oplossen. Na overleg met de gemeente is overeen gekomen dat de gemeente 2 afvalcontainers beschikbaar stelt. Daarbij behorend de kleine zakjes voor de hondeneigenaren die dan ter plekke beschikbaar zijn en de grote zakken voor de containers.
Locaties waar de plaatsing zal plaatsvinden: Kerkstraat ter hoogte van het pompstation en hoek Aaltenseweg - Fortstraat.
Deze containers zijn geadopteerd door twee families uit Halle en zullen door hen beheerd worden om er voor te zorgen dat deze tijdig geleegd worden en de zakjes niet opraken zodat niet rond deze container ook weer overlast ontstaat.
De plaatsing is gepland op woensdag 5 september. Op een later tijdstip zullen ook borden geplaatst worden om er extra op te attenderen dat het opruimen van hondenpoep door de hondeneigenaar een vanzelfsprekende zaak is.