Informatieavond 14 januari 2020: Versterken biodiversiteit Halle
 
De Werkgroep Buitengebied Halle onderdeel van Halle’s Belang nodigt u uit voor een informatieavond over biodiversiteit en hoe we deze als bewoners in onze eigen omgeving kunnen versterken.
Speciaal welkom deze avond voor Wethouder Paul Hofman die ons een toelichting geeft op het zeer recent vastgestelde biodiversiteitsplan’’ Samen voor biodiversiteit’’ van de gemeente Bronckhorst. Dit plan biedt mooie kansen en aanknopingspunten om de biodiversiteit in Halle en buitengebied te versterken.
Na de pauze gaan we dit beleid direct concreet maken door de uitvoeringsmogelijkheden aan te geven voor de aanplant van nieuwe beplantingselementen, het inzaaien van akker,- en kruidenranden, de aanleg van poelen, het aanschaffen van nestkasten etc. Ook zijn er mogelijkheden voor vergoeding van beheer van bestaande groenelementen.
Kortom veel concrete mogelijkheden en informatie om mee te helpen om de biodiversiteit Halle te versterken.

 

Werkgroep Buitengebied Halle gaat voor leefbaarheid en biodiversiteit

De Werkgroep Buitengebied Halle (WBH) is een actieve vrijwilligersgroep dat zich ten doel heeft gesteld het landschap/ buitengebied rond Halle natuurlijk mooi te houden en nog verder te verfraaien samen met de bewoners. De WBH bestaat nu uit 9 personen.
Na het opstellen van het Dorpsplan voor Halle eind 2017 is de werkgroep van start gegaan. In de tijd dat de werkgroep nu bezig is zijn de taken binnen de werkgroep goed verdeeld over de activiteiten die ze zijn aangegaan en nieuwe zaken die zich aandienen. Na een eerste inventarisatie van wat willen we als werkgroep bereiken en waar willen we aan werken is er een soepel draaiende organisatie ontstaan die al behoorlijk aan de weg timmert.

Binnen de speerpunten natuur, leefomgeving en toerisme uit het Dorpsplan (wat als uitgangspunt diende) wil de werkgroep zich richten op de onderwerpen: ontwikkeling wandel,- en fietsroutes, versterken biodiversiteit, stimuleren van de aanleg van groene landschapsstructuren en het in beeld brengen van de lokale cultuurhistorie van Halle. Voor meer informatie over het dorpsplan : www.hallesbelang.nl

De volgende activiteiten zijn door de WBH afgelopen jaar tot uitvoering gekomen:

Er zijn 8 wandelroutes, nagelopen, gecontroleerd én in kaart gebracht. Deze zijn gepubliceerd op de website van Halle’s Belang. De werkgroep onderzoekt nu op welke manier deze routes bekend gemaakt kunnen worden naar de inwoners en bijvoorbeeld toeristen.

Op initiatief van de werkgroep zijn er voor de bekende hondenuitlaat plekken aan de rand van het dorp afvalbakken geplaatst die hun functie goed waarmaken en voor een schonere omgeving zorgen. De Werkgroep heeft ook meegedaan aan de landelijke actie: Nederland Schoon. Er is een succesvolle zwerfafval opruimdag gehouden. Resultaat was een mooie opkomst (waaronder de burgemeester van de gemeente Bronckhorst), veel opgeruimd zwerfvuil (19 volle vuilniszakken!!). Een mooie succesvolle actie die in 2020 zeker een vervolg zal krijgen.

November 2018 ging de actie ‘Heel Halle Plant en Zaait’ van start. Op een zeer goed bezochte informatieavond in het dorpshuis Halle-Heide kreeg men nadere informatie over de mogelijkheid tot deelname aan dit project. De aanwezigen kregen het aanbod om mee te doen met het aanplanten van onder andere heggen/hagen, houtsingels en boomgaarden en het inzaaien van bloemen- en akkerranden. In totaal zijn er ongeveer 80 inwoners van Halle aan de slag gegaan met deze aangeboden uitvoering. Dit resulteerde in ruim 50.000 m2 (8 voetbalvelden) aan akkerranden (met name bij agrariërs). Daarnaast is er op 40 locaties in en rond Halle een kleine 2 hectare aan bloemenrand ingezaaid. Dit zaad werd gratis beschikbaar gesteld door de Gemeente Bronckhorst. Kortom geweldig mooie oppervlakten geschikt voor de bijen en vlinders.
Er is ook veel aangeplant. Zo zijn er 3 patrijzenhagen gerealiseerd en heeft de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt ook nog een 1300 meter struweelhaag, 114 knotelzen en 50 hoogstamfruitbomen aangeplant.
Ook komend jaar gaat de werkgroep aan de slag om bewoners te enthousiasmeren om mooie aanplant te realiseren.

Er is dus al behoorlijk wat gerealiseerd, máár er is nog meer dan genoeg te doen. De WBH roept dan ook de mensen uit Halle op om contact op te nemen (via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) wanneer men mee wil doen met inzaai of aanplant, opruimen zwerfafval of als werkgroeplid mee wil helpen deze uitvoering te organiseren.
Motto van de werkgroep is: Actie: Schop in de grond! We gaan bomen planten. Dit geeft exact weer hoe de werkgroep opereert. Vol gericht op resultaat…

Samen maken we het buitengebied mooi en houden we het leefbaar.

 
Heel Halle gaat planten en zaaien

De opkomst op de informatieavond voor “Heel Halle plant en zaait” in het Heidehuus was maandagavond 19-11-2018, zeker gezien de voetbalwedstrijd op die avond, met 54 geïnteresseerden zeker niet slecht te noemen.
bijlage HeidehuusDe vrijwilligers van de Werkgroep Buitengebied Halle, opererend onder de vleugels van Halle’s Belang, hadden voor een geslaagde avond alles uit de kast gehaald. Dit door onder andere samenwerking aan te gaan met de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en de gemeente Bronckhorst. Daarnaast werd voor de bekendmaking in postcodegebied 7025 een flyer verspreid, op diverse plekken werden ze opgehangen en verder werd via de sociale media om aandacht gevraagd.
De werkgroep voert verschillende projecten uit met de bedoeling om samen met de bevolking het buitengebied van Halle aantrekkelijk te houden en tevens te versterken. Dit keer door aandacht te vragen voor de mogelijkheden die er zijn om hieraan uitvoering te geven door middel van nieuwe aanplant van hagen, struiken en bomen. Daarbij was er ook informatie over de mogelijkheden van het inzaaien van akkerranden. Voor dit alles zijn er onder voorwaarden subsidie en vergoedingsmogelijkheden voor agrariërs en ook voor particulieren. Ook is er gesproken over het inzaaien van bermen of stukken ongebruikte grond met bloemenmengsels waarvoor dan het zaaigoed door de gemeente beschikbaar wordt gesteld.
Naast het versterken en verfraaien van het landschap vindt de werkgroep het versterken van de biodiversiteit, dat hieruit voortkomt, een belangrijk punt. Hiervoor is er in het voortraject onder andere al contact gezocht met diverse werkgroepen in buurgemeenten en dorpen die zich inzetten voor akkerrandprojecten met als doel het terugkrijgen van de patrijs. Naast de patrijs profiteren natuurlijk vele andere dieren en plantensoorten van dit soort verrijking van het landschap.
Na een voorlopige inventarisatie blijken er 21 gezinnen, samen goed voor 3000 vierkante meter, interesse te hebben in zaaigoed. Er is om veel extra informatie gevraagd aan de mensen van
‘t Onderholt en de werkgroep en er waren meteen al 3 echt geïnteresseerden voor bomen en hagen. Ook waren er meerdere tips waarmee de werkgroep in overleg met de tipgever gaat kijken of dit verder uitgewerkt kan worden. Al met al kijkt de werkgroep terug op een geslaagde avond.
Mocht u na het lezen van dit artikel ook interesse hebben, maar weet u niet hoe te beginnen, neem dan gerust contact op via een van de onderstaande e-mailadressen. U wordt zeker verder geholpen. Ook tips, opmerkingen of vragen van andere aard over het werk van de werkgroep zijn welkom.
Agrarische natuurvereniging ‘t Onderholt : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of www.onderholt.nl
Werkgroep buitengebied Halle : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of www.hallesbelang.nl
 

Landelijke Opschoondag zaterdag 23 maart 2019 in Halle
Inwoners en Burgemeester zijn zeer enthousiast over het resultaat.

En een geslaagde plaatselijke actie georganiseerd door werkgroep Buitengebied Halle. Een twintigtal enthousiaste aanwezigen hebben ervoor gezorgd dat Halle er weer een stuk “schoner” uitziet. Bij deze zwerfafvalruimers liepen ook een aantal kinderen mee en zelfs burgemeester Marianne Besselink, die het voortouw nam en als eerste van start ging.
Fanatiek waren ze allen, het vuil werd zelfs uit de sloten gevist. Er werden 6 routes gelopen en gefietst met een flinke opbrengst. In een morgen werden maar liefst 19 vuilniszakken vol met onder andere heel veel plastic, blikjes, flesjes, lege pakjes van sigaretten en vele filters van de sigaretten bij elkaar geruimd. Daarnaast een aantal bijzondere vondsten zoals een halve autobumper, stuk van een dashboard en een pion.

De trotse kinderen kregen een Zwerfafvalruimer-diploma en al het harde werken werd beloond met een kop soep en belegde broodjes. Dit werd heel goed verzorgd door vrijwilligers van SV Halle en de gemeente maakte dit financieel mogelijk.

Onder de aanwezigen waren een aantal mensen die regelmatig op hun wandel- of fietsroute zwerfafval meenemen, sommigen hebben zelfs hun hond geleerd om hiermee helpen. De gemeente stelt hiervoor materialen beschikbaar zoals grijpers, handschoenen, hesjes en vuilniszakken. Die ochtend heeft de werkgroep Buitengebied dit materieel dan ook aan deze mensen uitgedeeld.
Zijn er volwassenen en/of kinderen die vaker zwerfvuil ruimen of dit willen gaan doen? Je kunt je hiervoor melden bij de gemeente en die zorgt dat je hiervoor de benodigde spullen krijgt.
Samen zorgen we voor schoon, ook voor een mooier en schoner Halle!

Werkgroep Buitengebied Halle.

 Heel Halle Plant & Zaait
Voortkomend uit het Dorpsplan Halle zijn diverse werkgroepen bezig gestalte te geven aan hun speerpunten om Halle en omgeving leefbaar te houden en te versterken voor de toekomst.
Bij leefbaar houden van stad of dorp denkt men vaak aan voorzieningen in de bebouwde kom zelf. Echter niet te onderschatten is het buitengebied en de invloed daarvan. Dit gaat verder dan alleen de directe omgeving van Halle schoon en mooi houden. Naast het belang van het buitengebied als agrarisch gebied zijn er natuurlijk de recreatie en de natuur in zijn algemeen die daar een plek vinden.
Een van de onderwerpen die de werkgroep buitengebied aangaat is het verdwijnen van landschapselementen die van belang zijn voor de biodiversiteit en dus voor de mens. Ook de aantrekkingskracht van een gebied voor recreatie van de lokale bewoners en het toerisme staat en valt met de aanwezige natuurlijke landschapselementen van een gebied. De Werkgroep Buitengebied wil graag de grondeigenaren in het buitengebied van Halle enthousiasmeren om mooie landschapselementen aan te planten.
Een van de middelen die de Werkgroep hanteert is het onder de aandacht brengen van subsidiemogelijkheden. Dit o.a. voor de aanplant van een forse vrij uitgroeiende haag, hoogstam boomgaard, houtsingel etc.
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het inzaaien van bermen en akerranden (geweldig voor de patrijs bijvoorbeeld), en onder bepaalde voorwaarden de aanleg van een poel .
Als spreker en ter zake kundige komt de heer Wilfried Berendsen van de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt om ons van extra informatie te voorzien en om vragen te beantwoorden.
De Werkgroep Buitengebied heeft ook, in samenwerking met de gemeente Bronckhorst, de mogelijkheid om bloem,- en kruidenrijke bermen en randen in te zaaien. Hartstikke mooi en daarbij goed voor de bijen en vlinders.
Deze mogelijkheden biedt voor alle Hallenaren; boeren, burgers, en buitenlui mooie kansen om te helpen met de ontwikkeling en het verfraaien van het buitengebied.
Om een en ander bij een breder publiek onder de aandacht te brengen is er op maandag 19 november een informatiebijeenkomst georganiseerd in het Heidehuus in Halle-Heide. Inloop vanaf 19.30 uur en start avond 19.45 uur.
Samen maken we Halle mooier. We hopen u de 19e te ontmoeten. Graag tot dan.