Halle gaat voor biodiversiteit!!
Zeer geslaagde info avond over biodiversiteit

Afgelopen dinsdag 14 januari organiseerde de Werkgroep Buitengebied Halle (onderdeel van Halle’s Belang) een informatieavond over de aanpak en mogelijkheden om de biodiversiteit voor Halle en omgeving te versterken. De Werkgroep bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten om Halle en omgeving groener te maken.
Deze 14de januari was het druk in het Heidehuus in Halle-Heide. Meer dan 100 bewoners waren afgekomen op een avond met het thema Biodiversiteit. Wethouder Paul Hofman gaf een prikkelende en uitdagende inleiding. Het samenspel van overheden en burgers in het versterken van de biodiversiteit is een belangrijke sleutel tot het succes aldus de wethouder. Mooi dus dat er al zoveel animo was om mee te doen aan de diverse uitvoeringsprojecten. De bewoners van Halle leveren graag hun bijdrage.
De werkgroep toonde de aanwezigen de uitvoering die men in 2019 gerealiseerd had. Afgelopen jaar was het inzaaien van bloemenmengsel een groot succes. Meer dan 40 locaties (2 hectare) zijn door de bewoners ingezaaid en tot bloei gekomen. Een ander interessant resultaat is dat er ongeveer 5 hectare akkerrand is ingezaaid, speciaal voor de patrijs. Er zijn een aantal nieuwe hoogstamboomgaarden gerealiseerd en er was veel animo om mee te helpen het zwerfafval in het buitengebied op te ruimen. Kortom een mooie terugkoppeling van de Werkgroep over de resultaten van 2019.
Voor 2020 kon de werkgroep ook een mooi aanbod doen. In 2020 kan men weer gratis bloemenzaad bestellen, het is weer mogelijk om akkerranden in te zaaien, landschapselementen aan te planten, ondersteuning te krijgen bij het beheer van houtwallen en singels etc. Speciaal dit jaar wil de Werkgroep een bijdrage leveren aan het op een natuurlijke manier tegengaan van de eikenprocessierups. Geïnteresseerden kunnen met behulp van een subsidie van de gemeente Bronckhorst tegen een aantrekkelijke bijdrage nestkasten kopen. Deze mezenkasten trekken de zangvogels aan die de rupsen van de eikenprocessierups opeten. Men krijgt daarbij ook een zakje speciaal bloemenzaad om ook de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te lokken. Kortom er zijn ook in 2020 weer veel activiteiten waar de inwoners aan kunnen deelnemen.
Op dit moment zijn er al meer dan 60 aanmeldingen om op welke manier ook een bijdrage te leveren aan het versterken van de biodiversiteit. Een geweldig begin van dit uitvoeringsjaar.
Wilt u meer informatie, of heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klik op de foto om te vergroten

 

 

 

 

 

Informatieavond 14 januari 2020: Versterken biodiversiteit Halle
 
De Werkgroep Buitengebied Halle onderdeel van Halle’s Belang nodigt u uit voor een informatieavond over biodiversiteit en hoe we deze als bewoners in onze eigen omgeving kunnen versterken.
Speciaal welkom deze avond voor Wethouder Paul Hofman die ons een toelichting geeft op het zeer recent vastgestelde biodiversiteitsplan’’ Samen voor biodiversiteit’’ van de gemeente Bronckhorst. Dit plan biedt mooie kansen en aanknopingspunten om de biodiversiteit in Halle en buitengebied te versterken.
Na de pauze gaan we dit beleid direct concreet maken door de uitvoeringsmogelijkheden aan te geven voor de aanplant van nieuwe beplantingselementen, het inzaaien van akker,- en kruidenranden, de aanleg van poelen, het aanschaffen van nestkasten etc. Ook zijn er mogelijkheden voor vergoeding van beheer van bestaande groenelementen.
Kortom veel concrete mogelijkheden en informatie om mee te helpen om de biodiversiteit Halle te versterken.

Landelijke Opschoondag zaterdag 23 maart 2019 in Halle
Inwoners en Burgemeester zijn zeer enthousiast over het resultaat.

En een geslaagde plaatselijke actie georganiseerd door werkgroep Buitengebied Halle. Een twintigtal enthousiaste aanwezigen hebben ervoor gezorgd dat Halle er weer een stuk “schoner” uitziet. Bij deze zwerfafvalruimers liepen ook een aantal kinderen mee en zelfs burgemeester Marianne Besselink, die het voortouw nam en als eerste van start ging.
Fanatiek waren ze allen, het vuil werd zelfs uit de sloten gevist. Er werden 6 routes gelopen en gefietst met een flinke opbrengst. In een morgen werden maar liefst 19 vuilniszakken vol met onder andere heel veel plastic, blikjes, flesjes, lege pakjes van sigaretten en vele filters van de sigaretten bij elkaar geruimd. Daarnaast een aantal bijzondere vondsten zoals een halve autobumper, stuk van een dashboard en een pion.

De trotse kinderen kregen een Zwerfafvalruimer-diploma en al het harde werken werd beloond met een kop soep en belegde broodjes. Dit werd heel goed verzorgd door vrijwilligers van SV Halle en de gemeente maakte dit financieel mogelijk.

Onder de aanwezigen waren een aantal mensen die regelmatig op hun wandel- of fietsroute zwerfafval meenemen, sommigen hebben zelfs hun hond geleerd om hiermee helpen. De gemeente stelt hiervoor materialen beschikbaar zoals grijpers, handschoenen, hesjes en vuilniszakken. Die ochtend heeft de werkgroep Buitengebied dit materieel dan ook aan deze mensen uitgedeeld.
Zijn er volwassenen en/of kinderen die vaker zwerfvuil ruimen of dit willen gaan doen? Je kunt je hiervoor melden bij de gemeente en die zorgt dat je hiervoor de benodigde spullen krijgt.
Samen zorgen we voor schoon, ook voor een mooier en schoner Halle!

Werkgroep Buitengebied Halle.

 

Werkgroep Buitengebied Halle gaat voor leefbaarheid en biodiversiteit

De Werkgroep Buitengebied Halle (WBH) is een actieve vrijwilligersgroep dat zich ten doel heeft gesteld het landschap/ buitengebied rond Halle natuurlijk mooi te houden en nog verder te verfraaien samen met de bewoners. De WBH bestaat nu uit 9 personen.
Na het opstellen van het Dorpsplan voor Halle eind 2017 is de werkgroep van start gegaan. In de tijd dat de werkgroep nu bezig is zijn de taken binnen de werkgroep goed verdeeld over de activiteiten die ze zijn aangegaan en nieuwe zaken die zich aandienen. Na een eerste inventarisatie van wat willen we als werkgroep bereiken en waar willen we aan werken is er een soepel draaiende organisatie ontstaan die al behoorlijk aan de weg timmert.

Binnen de speerpunten natuur, leefomgeving en toerisme uit het Dorpsplan (wat als uitgangspunt diende) wil de werkgroep zich richten op de onderwerpen: ontwikkeling wandel,- en fietsroutes, versterken biodiversiteit, stimuleren van de aanleg van groene landschapsstructuren en het in beeld brengen van de lokale cultuurhistorie van Halle. Voor meer informatie over het dorpsplan : www.hallesbelang.nl

De volgende activiteiten zijn door de WBH afgelopen jaar tot uitvoering gekomen:

Er zijn 8 wandelroutes, nagelopen, gecontroleerd én in kaart gebracht. Deze zijn gepubliceerd op de website van Halle’s Belang. De werkgroep onderzoekt nu op welke manier deze routes bekend gemaakt kunnen worden naar de inwoners en bijvoorbeeld toeristen.

Op initiatief van de werkgroep zijn er voor de bekende hondenuitlaat plekken aan de rand van het dorp afvalbakken geplaatst die hun functie goed waarmaken en voor een schonere omgeving zorgen. De Werkgroep heeft ook meegedaan aan de landelijke actie: Nederland Schoon. Er is een succesvolle zwerfafval opruimdag gehouden. Resultaat was een mooie opkomst (waaronder de burgemeester van de gemeente Bronckhorst), veel opgeruimd zwerfvuil (19 volle vuilniszakken!!). Een mooie succesvolle actie die in 2020 zeker een vervolg zal krijgen.

November 2018 ging de actie ‘Heel Halle Plant en Zaait’ van start. Op een zeer goed bezochte informatieavond in het dorpshuis Halle-Heide kreeg men nadere informatie over de mogelijkheid tot deelname aan dit project. De aanwezigen kregen het aanbod om mee te doen met het aanplanten van onder andere heggen/hagen, houtsingels en boomgaarden en het inzaaien van bloemen- en akkerranden. In totaal zijn er ongeveer 80 inwoners van Halle aan de slag gegaan met deze aangeboden uitvoering. Dit resulteerde in ruim 50.000 m2 (8 voetbalvelden) aan akkerranden (met name bij agrariërs). Daarnaast is er op 40 locaties in en rond Halle een kleine 2 hectare aan bloemenrand ingezaaid. Dit zaad werd gratis beschikbaar gesteld door de Gemeente Bronckhorst. Kortom geweldig mooie oppervlakten geschikt voor de bijen en vlinders.
Er is ook veel aangeplant. Zo zijn er 3 patrijzenhagen gerealiseerd en heeft de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt ook nog een 1300 meter struweelhaag, 114 knotelzen en 50 hoogstamfruitbomen aangeplant.
Ook komend jaar gaat de werkgroep aan de slag om bewoners te enthousiasmeren om mooie aanplant te realiseren.

Er is dus al behoorlijk wat gerealiseerd, máár er is nog meer dan genoeg te doen. De WBH roept dan ook de mensen uit Halle op om contact op te nemen (via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) wanneer men mee wil doen met inzaai of aanplant, opruimen zwerfafval of als werkgroeplid mee wil helpen deze uitvoering te organiseren.
Motto van de werkgroep is: Actie: Schop in de grond! We gaan bomen planten. Dit geeft exact weer hoe de werkgroep opereert. Vol gericht op resultaat…

Samen maken we het buitengebied mooi en houden we het leefbaar.

 
Heel Halle gaat planten en zaaien

De opkomst op de informatieavond voor “Heel Halle plant en zaait” in het Heidehuus was maandagavond 19-11-2018, zeker gezien de voetbalwedstrijd op die avond, met 54 geïnteresseerden zeker niet slecht te noemen.
bijlage HeidehuusDe vrijwilligers van de Werkgroep Buitengebied Halle, opererend onder de vleugels van Halle’s Belang, hadden voor een geslaagde avond alles uit de kast gehaald. Dit door onder andere samenwerking aan te gaan met de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en de gemeente Bronckhorst. Daarnaast werd voor de bekendmaking in postcodegebied 7025 een flyer verspreid, op diverse plekken werden ze opgehangen en verder werd via de sociale media om aandacht gevraagd.
De werkgroep voert verschillende projecten uit met de bedoeling om samen met de bevolking het buitengebied van Halle aantrekkelijk te houden en tevens te versterken. Dit keer door aandacht te vragen voor de mogelijkheden die er zijn om hieraan uitvoering te geven door middel van nieuwe aanplant van hagen, struiken en bomen. Daarbij was er ook informatie over de mogelijkheden van het inzaaien van akkerranden. Voor dit alles zijn er onder voorwaarden subsidie en vergoedingsmogelijkheden voor agrariërs en ook voor particulieren. Ook is er gesproken over het inzaaien van bermen of stukken ongebruikte grond met bloemenmengsels waarvoor dan het zaaigoed door de gemeente beschikbaar wordt gesteld.
Naast het versterken en verfraaien van het landschap vindt de werkgroep het versterken van de biodiversiteit, dat hieruit voortkomt, een belangrijk punt. Hiervoor is er in het voortraject onder andere al contact gezocht met diverse werkgroepen in buurgemeenten en dorpen die zich inzetten voor akkerrandprojecten met als doel het terugkrijgen van de patrijs. Naast de patrijs profiteren natuurlijk vele andere dieren en plantensoorten van dit soort verrijking van het landschap.
Na een voorlopige inventarisatie blijken er 21 gezinnen, samen goed voor 3000 vierkante meter, interesse te hebben in zaaigoed. Er is om veel extra informatie gevraagd aan de mensen van
‘t Onderholt en de werkgroep en er waren meteen al 3 echt geïnteresseerden voor bomen en hagen. Ook waren er meerdere tips waarmee de werkgroep in overleg met de tipgever gaat kijken of dit verder uitgewerkt kan worden. Al met al kijkt de werkgroep terug op een geslaagde avond.
Mocht u na het lezen van dit artikel ook interesse hebben, maar weet u niet hoe te beginnen, neem dan gerust contact op via een van de onderstaande e-mailadressen. U wordt zeker verder geholpen. Ook tips, opmerkingen of vragen van andere aard over het werk van de werkgroep zijn welkom.
Agrarische natuurvereniging ‘t Onderholt : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of www.onderholt.nl
Werkgroep buitengebied Halle : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of www.hallesbelang.nl