Speerpunten notitie Aantrekkelijkheid Halle
 
Huidige situatie:
Halle wordt op dit moment gekenmerkt door leegstand van winkelpanden in de Dorpsstraat. Dit is een doorn in het oog voor vele dorpsbewoners (het onderdeel leegstand werd op de Dorpsbijeenkomst van 23 januari 2017 met 53 keer veruit het meest genoemd in het thema Dorpsontwikkeling). Dit zorgt er mede voor dat Halle niet gezellig oogt. Maar ook het gebrek aan kunst, beplanting in de straten en bijvoorbeeld de parkeerplek naast Restaurant Zaal Nijhof maken dat Halle er niet aantrekkelijk uitziet.
Naast een gezellige uitstraling is er onder Hallenaren ook in sociale zin behoefte aan een aantrekkelijk en sfeervol dorp. Uit de suggesties tijdens de Dorpsbijeenkomst is samen te vatten dat men graag het volksfeest, evenementen en MKB-bedrijven (zoals een bakkerij, bierbrouwerij of dorpsboerderij) in het dorp ziet. Plekken om elkaar te ontmoeten zijn er op dit moment al in Halle, maar niet iedereen kent de locaties.
 
Gewenste situatie:
Een veilige gezellige dorpsstraat waar het voor alle weggebruikers veilig is, voorzien van een trottoir waar ook rolstoelgebruikers en ouderen veilig gebruik van kunnen maken. Waar de snelheid in verhouding komt de functie van de straat: een dorpsstraat met schoolgaande kinderen waar 30 km per uur niet zou misstaan.
 
De weg tot de gewenste situatie:
De verkeersveiligheid handhavende partijen bewegen tot snelheid beperkende maatregelen. Dit zou kunnen met een verlaging naar 30 km en/of handhavingsmaatregelen zoals flitspalen of waarschuwingen bij te hard rijden.
De gemeente Bronckhorst benaderen wat er mogelijk is om de trottoirs veilig te maken
 
Eventueel te benaderen gesprekspartners / belanghebbenden:
- Bewoners Halle
- Gemeente Bronckhorst
- Gemeente en Provincie politiek
- Schoolbestuur