Nieuws

Nieuwe wandelroutes beschikbaar

De Werkgroep Buitengebied (Dorpsplan) heeft weer een aantal wandelroutes gereed. U vindt deze op de website onder menu-item Dorpsplan > Werkgroep Buitengebied > Wandelroutes.


Bekijk meteen even de pagina van de Werkgroep Verkeer voor de huidige stand van zaken t.a.v. Dorpsstraat

Even noteren . . .

 

Kijk eens in de Dorpsagenda!

De data van de populaire Halle's Belang wandel- en fietstochten in 2019 zijn bekend.

 

Contact

 
Halle's Belang
p/a Dorpsstraat 85
7025 AC Halle
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 
De gebiedsambtenaren in de gemeente Bronckhorst
Contactgegevens gebiedsambtenaren Bronckhorst Oost (o.a. Halle):
Jeanne Wissink, tel. (0575) 75 04 33 of (06) 232 831 83 - E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Arie Vries, tel. (0575) 75 03 43 of (06) 132 519 54 - E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Spreekuur op elke eerste vrijdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur in het Dorpshuis te Halle.

Activiteitenkalender Halle's Belang

Maart 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Weerbericht


Algemene Ledenvergadering Halle’s Belang 27 maart 2019

Op woensdag 27 maart a.s. houdt dorpsbelangenorganisatie Halle’s Belang haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden in “het Schuurtje” van Partycentrum Nijhof, Dorpsstraat 11-13 te Halle. De aanvang is 20.00 uur.
 
AGENDA:
1. Opening en welkom

2. Vaststelling definitieve agenda

3. Mededelingen / ingekomen stukken

4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2018
• (Als bijlage bij uitnodiging aan de leden meegezonden)

5. Jaarverslag 2018
• (Als bijlage bij de uitnodiging aan de leden meegezonden)

6. Financieel verslag 2018
• Penningmeester & kascommissie brengen verslag uit
• Benoeming nieuw lid voor de kascommissie + een reserve lid)

7. Vaststelling contributie 2020
• Het bestuur stelt voor de jaarcontributie ongewijzigd te laten op € 7,50.

8. Bestuursverkiezingen
• Aftredend en niet herkiesbaar: de heer Dick Wentink (secretaris)
Het bestuur draagt aan de Algemene Ledenvergadering geen kandidaat voor.
Volgens de statuten kan het bestuur nog met twee personen worden uitgebreid, zodat het maximale (statuten-)aantal van 11     bestuursleden wordt bereikt. Tenminste 10 leden zijn gezamenlijk bevoegd voor de aanvang van de vergadering een (tegen-) kandidaat voor te dragen.

9. Rondvraag

10. Sluiting 1e deel
 
PAUZE
 
Na de pauze zal er een presentatie worden verzorgd door de heren Frans ter Bogt en Herman Simmelink over hun project:

“Samen voor de patrijs”
 
De patrijs was tot halverwege de vorige eeuw een algemene verschijning. Het aantal was echter teruggelopen tot slechts vijf procent. Maar gelukkig is vanaf 2013 een groep betrokken personen bezig om het tij te keren. Zij willen deze vogel, die zo kenmerkend is voor het Nederlandse cultuurlandschap, terugbrengen in onze omgeving. En de resultaten mogen er zijn.
De heren Frans ter Bogt en Herman Simmelink zullen hun verhaal vertellen hoe de gerichte aanpak tot het huidige succes heeft geleid. Een betoog dat zeker de moeite waard zal zijn.
Tijdens de pauze en ook ná de presentatie over de patrijs kunt u bij de leden van de werkgroep Buitengebied met vragen terecht (dit is een van de werkgroepen die werden opgericht naar aanleiding van het Dorpsplan 2017). U kunt zich bij hen bijvoorbeeld nog aanmelden voor het beplantings- en inzaaiproject “Heel Halle plant en zaait”, dat in november 2018 werd gestart. De aanmelding is dan mogelijk voor de uitvoering in de winterperiode 2019-2020.
Andere projecten waar de werkgroep het afgelopen jaar al mee is gevorderd zijn het actualiseren van wandel- en fietsroutes.
Ook voor nadere informatie over het thema zwerfvuil en over het onderzoek naar de Halse Marke kan men bij de leden van de werkgroep terecht. Maar ook voor andere vragen over het buitengebied kunt u bij hen terecht.
De leden van Halle’s Belang hebben inmiddels persoonlijk een uitnodiging voor de ledenvergadering ontvangen, maar ook niet-leden zijn van harte welkom om deze avond bij te wonen.
 

Aanleg Dorpstuin

Op het voormalige peuterzaal terrein aan de Roggestraat/Kerkstraat zal een dorpstuin worden aangelegd. Door de buurt wordt met ondersteuning van Halle's Belang en subsidie van de gemeente Bronckhorst het terrein omgetoverd tot een dorpstuin met bloeiende heesters en struiken.
De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. Zaterdag 6 april a.s. zal de tuin worden ingeplant.

Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten

 

 
Heel Halle gaat planten en zaaien

De opkomst op de informatieavond voor “Heel Halle plant en zaait” in het Heidehuus was maandagavond 19-11-2018, zeker gezien de voetbalwedstrijd op die avond, met 54 geïnteresseerden zeker niet slecht te noemen.
bijlage HeidehuusDe vrijwilligers van de Werkgroep Buitengebied Halle, opererend onder de vleugels van Halle’s Belang, hadden voor een geslaagde avond alles uit de kast gehaald.
Dit door onder andere samenwerking aan te gaan met de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en de gemeente Bronckhorst. Daarnaast werd voor de bekendmaking in postcodegebied 7025 een flyer verspreid, op diverse plekken werden ze opgehangen en verder werd via de sociale media om aandacht gevraagd.
De werkgroep voert verschillende projecten uit met de bedoeling om samen met de bevolking het buitengebied van Halle aantrekkelijk te houden en tevens te versterken. Dit keer door aandacht te vragen voor de mogelijkheden die er zijn om hieraan uitvoering te geven door middel van nieuwe aanplant van hagen, struiken en bomen. Daarbij was er ook informatie over de mogelijkheden van het inzaaien van akkerranden. Voor dit alles zijn er onder voorwaarden subsidie en vergoedingsmogelijkheden voor agrariërs en ook voor particulieren. Ook is er gesproken over het inzaaien van bermen of stukken ongebruikte grond met bloemenmengsels waarvoor dan het zaaigoed door de gemeente beschikbaar wordt gesteld.
Naast het versterken en verfraaien van het landschap vindt de werkgroep het versterken van de biodiversiteit, dat hieruit voortkomt, een belangrijk punt. Hiervoor is er in het voortraject onder andere al contact gezocht met diverse werkgroepen in buurgemeenten en dorpen die zich inzetten voor akkerrandprojecten met als doel het terugkrijgen van de patrijs. Naast de patrijs profiteren natuurlijk vele andere dieren en plantensoorten van dit soort verrijking van het landschap.
Na een voorlopige inventarisatie blijken er 21 gezinnen, samen goed voor 3000 vierkante meter, interesse te hebben in zaaigoed. Er is om veel extra informatie gevraagd aan de mensen van ‘t Onderholt en de werkgroep en er waren meteen al 3 echt geïnteresseerden voor bomen en hagen. Ook waren er meerdere tips waarmee de werkgroep in overleg met de tipgever gaat kijken of dit verder uitgewerkt kan worden. Al met al kijkt de werkgroep terug op een geslaagde avond.
Mocht u na het lezen van dit artikel ook interesse hebben, maar weet u niet hoe te beginnen, neem dan gerust contact op via een van de onderstaande e-mailadressen. U wordt zeker verder geholpen. Ook tips, opmerkingen of vragen van andere aard over het werk van de werkgroep zijn welkom.
Agrarische natuurvereniging ‘t Onderholt : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of www.onderholt.nl
Werkgroep buitengebied Halle : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of www.hallesbelang.nl
 
 
Renovatie fietscrossbaan en rolschaatsbaan Haverstraat Halle

Tijdens de Halse Dag van 2017 kwamen er 2 jongens in de stand van de gebiedsambtenaren om hun beklag te doen over de staat van de fietscrossbaan aan de Haverstraat. Het was overwoekerd met gras en onkruid, een beetje te klein en, technisch gezien, kon de baan ook wel een opknapbeurt gebruiken. Of de gemeente daar niet wat aan kon doen? Er is een bijeenkomst geweest met de jongens en de gebiedsambtenaren, er is vervolgens door Halle’s Belang een enquête onder de schoolkinderen van de Dorpsschool gehouden.
Ter plekke hebben medewerkers van de buitendienst van de gemeente samen met enkele bestuursleden van Halle’s Belang bekeken of de wensen van de kinderen zouden kunnen worden gerealiseerd. En dat kon: met de hulp van vrijwilligers en de gemeente is de crossbaan opgeknapt en er is flink gesnoeid. Het Pannaveldje is weg, maar dat is aan de Dorpsschool geschonken en de kinderen mogen daar, ook na schooltijd, gebruik van maken. De rolschaatsbaan blijft behouden en er wordt voor gezorgd dat er in de winter weer een ijsbaantje kan worden aangelegd. Voor de jongste jeugd is er op de rolschaatsbaan een verkeerspleintje geschilderd. “Verkeerspark Halle” is geboren.
Inmiddels wordt er sinds een kleine 2 maanden al volop gebruik gemaakt van deze opgeknapte jeugdvoorziening. Hoe mooi is dat !
Alle vrijwilligers en de gemeente worden bedankt voor het realiseren van deze renovatie.
 
 
BELANGRIJK BERICHT voor de deelnemers aan de jaarlijkse avondwandeling

Jaarlijks houdt Halle’s Belang in de maand juni (omstreeks de langste dag van het jaar) haar avondwandeling. Die is begonnen met een afstand van ongeveer 10 kilometer. Om met name kinderen meer aan dit evenement te laten meedoen werd er vanaf 2015 ook een route van 5 kilometer uitgezet. Dit is nu 4 jaar achter elkaar gebeurd (2015 t/m 2018).
Het bestuur heeft na de laatste avondwandeling van 19 juni 2018 een evaluatie gehouden. Dit heeft geleid tot het besluit om vanaf 2019 geen 5 kilometer-route meer uit te zetten. Dat reden hiervoor is vooral de zeer geringe belangstelling voor deze afstand (gemiddeld waren de deelnameverhoudingen 85% (10 km) tegen 15% (5 km). Daarnaast was het ook nog zo, dat de 5 kilometer (ook) een pauze had, op dezelfde plek als de 10 kilometer. En het was niet altijd gemakkelijk om een pauzeplek voor de 2 afstanden op dezelfde locatie te vinden (bij vrijwel de meeste georganiseerde wandeltochten in Nederland wordt bij een afstand van 5 kilometer nooit een pauzeplek gecreëerd).
Dat betekent dus, dat er vanaf de avondwandeling van 2019 één route van -minimaal- 10 kilometer zal worden uitgezet.
 
Het bestuur,
September 2018
 

Op 23 januari vond in de grote kerk van Halle een bijeenkomst plaats om inwoners mee te laten denken over het te ontwikkelen Dorpsplan voor Halle. Gedurende deze avond werd op een tweetal schermen een doorlopende diapresentatie met als thema "Halle toen en nu" vertoond.

 

Hier kunt u dezelfde presentatie nog eens rustig bekijken. De foto's komen uit de collecties van de Stichting OudZelhem en Heidi Schutte.

 

Klik op de dia om deze te vergroten; het weergaveformaat is afhankelijk van de grootte van uw monitor.